เหอเป่ย์ วีเวอร์ เท็กซ์ไทล์ บจก.

ประสบการณ์การผลิต 24 ปี

ด้ายเย็บผ้าโพลีเอสเตอร์ปั่น 100% กึ่งหมองคล้ำ