เหอเป่ย์ วีเวอร์ เท็กซ์ไทล์ บจก.

ประสบการณ์การผลิต 24 ปี

เส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ปั่น 100%