เหอเป่ย์ วีเวอร์ เท็กซ์ไทล์ บจก.

ประสบการณ์การผลิต 24 ปี

ด้ายเย็บผ้าแกนโพลีโพลี (โพลี/ฝ้าย)